Địa chỉ: số 123, Đoạn 2, đường phía bắc,
KCN công nghệ quốc gia HAIXIA, Ôn giang
, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên
Điện thoại:(028)82633801/ 82633802
Fax:(028)82633079

网监

網站建設:中企動力 成都  蜀ICP備05009926號Copyright © 2014 dadicorp.com All rights reserved.

Lần thứ nhất sáng tạo và động vật nhai lại dinh dưỡng cao cấp dinh dưỡng Ben nghe giảng bài ghi chép.

Ngày tháng
2017/08/14 00:00
瀏覽量
Ngày Vụ ngày 9 / 11 tháng 8, chỉ có 3 ngày mở màn của động vật nhai lại dinh dưỡng kỹ thuật sáng tạo và dinh dưỡng cao cấp lớp ở Nội Mông, Hồi Hột đã hoàn thành tốt đẹp, nhấn vào đọc DDC quản lý dịch vụ công nghệ của dư xếp lớp nghe giảng Notes.
Lối vào động vật nhai lại dinh dưỡng: lần thứ nhất liên kết sáng tạo và dinh dưỡng nâng cao Ben nghe giảng bài ghi chép.