Địa chỉ: số 123, Đoạn 2, đường phía bắc,
KCN công nghệ quốc gia HAIXIA, Ôn giang
, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên
Điện thoại:(028)82633801/ 82633802
Fax:(028)82633079

网监

網站建設:中企動力 成都第二分公司  蜀ICP備05009926號Copyright © 2014 dadicorp.com All rights reserved.

DDC ngày công nghệ | chiết dung môi chất thơm với dữ liệu hiệu quả kết quả phân tích thành phần bị ảnh hưởng

Ngày tháng
2018/06/07 00:00
瀏覽量
Tóm tắt: article using ethanol khan, hexan, dichloromethane Chiết cùng một nguồn dữ liệu sắc ký khí chất thơm, qua giai đoạn tiến hành phát hiện và sử dụng phương pháp tiêu chuẩn đối với bên ngoài, trong thành phần định lượng hiệu quả thực hiện ba loại khác nhau của dung môi, so sánh tỷ lệ tái chế.Kết quả cho thấy, với thức ăn là thành phần chính của chất thơm trong tỷ lệ tái chế bằng dichloromethane là cao nhất.
Doi: ăn chất thơm; chính hexan, dichloromethane; Khan ethanol; tỷ lệ tái chế; pha khí sắc ký
Bài báo địa chỉ liên kết: Detailed vào thành phần chất thơm có hiệu quả kết quả phân tích ảnh hưởng