Địa chỉ: số 123, Đoạn 2, đường phía bắc,
KCN công nghệ quốc gia HAIXIA, Ôn giang
, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên
Điện thoại:(028)82633801/ 82633802
Fax:(028)82633079

网监

網站建設:中企動力 成都第二分公司  蜀ICP備05009926號Copyright © 2014 dadicorp.com All rights reserved.

Trong thành phần thức ăn có mùi thơm hương phương pháp nghiên cứu phát hiện chất

日期
2015年1月13日 00:00
瀏覽量

 

Tóm tắt: dữ liệu hiện có ở nuôi trong sản xuất chất thơm được áp dụng tương đối rộng rãi, cho đến hái ăn và tăng hiệu quả của sự thèm ăn, thực hiện phần phát hiện tiếp tục cải thiện hương là rất quan trọng.Tờ báo này sẽ thông qua xây dựng GNC đến với thức ăn có mùi thơm của thành phần tập trung thực hiện khảo nghiệm, tiến hành cụ thể và đề nghị một phương pháp nghiên cứu để tham khảo ý kiến của.
Doi: ăn chất thơm hương; thành phần; phương pháp nghiên cứu phát hiện?
1 chất thơm mùi phát hiện trong thành phần thức ăn
1. 1 mùi hương trong thành phần thức ăn thuốc phát hiện thiết
Ăn chất thơm như đặc vụ, có thể đã thu hút được nuôi động vật xung quanh, và để tạo ra cơn đói, thoải mái, cảm, kích thích tiết nước bọt và tiêu hóa lỏng; có thể tăng ngon miệng, bảo đảm vật ở nhiệt độ cao, và cai sữa, vận chuyển, bệnh tật, tình trạng căng thẳng sau khi hái ăn; có thể che đậy mùi thức ăn kém hiệu quả trong, làm cho thức ăn đầy mùi thơm; có thể tạo ra mùi đồng nhất, khiến tốt phù hợp với dữ liệu và nguyên liệu thay đổi công thức ăn động vật, thúc đẩy sớm thôi bú, được hái ăn; còn có thể là một dấu hiệu cho sản phẩm, thức ăn sản phẩm cạnh tranh hơn.Thức ăn có mùi thơm và hương vị khác nhau của thuốc là hương và hương thơm phức tạp chất của hỗn hợp chứa dung môi và tàu sân bay, và bao gồm nhiều monomer nguyên liệu, trong đó có ethyl maltol, axit lactic B mỡ và ethyl vanillin đợi trong thành phần thức ăn đã được sử dụng rộng rãi Trong các chất có mùi thơm.Ethyl maltol vì bản thân nó sẽ có tương đối dày đặc của Giovanni ngọt hơi thở, và có thể có mùi thơm khác thành phần tới vai trò của, do đó, ethyl maltol trong thức ăn có mùi thơm trong thuốc thiết yếu.Và ethyl lactate chủ yếu là chất thường dùng trong thức ăn có mùi thơm Hương Ga - Ba - thành phần.Ethyl vanillin thì có thể trở nên mạnh mẽ Vanilla planifolia đậu thơm, mùi hương của nó là sức mạnh chung của khoảng 3 đến 4 lần vanillin tốt, có tác dụng tăng định hương và hương thơm trong nguồn dữ liệu, do đó cũng là thành phần cơ bản chất rất quan trọng.
Phương pháp nghiên cứu phát hiện 1.2
Hiện tại Anh Quốc trong thức ăn có mùi thơm của thành phần chất hiệu quả phát hiện trên vẫn không có một tiêu chuẩn và phương pháp tương đối hoàn hảo.Rất nhiều thức ăn có mùi thơm đặc vụ đã phát hiện không có một phương pháp hiệu quả nhất phát hiện cụ thể, điển hình là trong chất thơm không có trong dữ liệu ethyl maltol, ethyl lactate và ethyl vanillin đã phát hiện gần với phương pháp tiêu chuẩn, Anh Quốc vài năm ngành công nghiệp thực phẩm cũng Chỉ lần lượt đăng một số sản phẩm tiêu chuẩn đơn chất thơm và phương pháp phát hiện.Quốc gia phát triển từ nước ngoài đến thăm, nghiên cứu cũng ít hơn, thêm vài thành phần Chúa để kiểm tra.Những nhóm phát hiện có điểm chung GNC, pha khí sắc ký Mass Spectrometry, sắc ký lỏng, sắc ký lỏng Tandem khối phổ, phổ UV chờ, đối tượng nghiên cứu hơn là thực phẩm.Ngày nay, sử dụng khí sắc ký gửi đến giai đoạn cho ăn chất thơm trong ethyl maltol, ethyl lactate, ethyl vanillin phát hiện rất ít.
2 trong thành phần thức ăn có mùi thơm mùi thuốc thử nghiệm và kết quả phân tích phát hiện
2.1 thí nghiệm với kết quả.
2.1.1 thí nghiệm.
Thành phần thức ăn có mùi thơm đặc vụ phát hiện đầu tiên sẽ làm thí nghiệm với mẫu chuẩn của một giải pháp dự trữ chất lỏng ra.Tướng quân, dự trữ lỏng cấu hình tiêu chuẩn để phân biệt gọi lấy của 0.25g ethyl maltol, ethyl lactate và ethyl vanillin Reference chất được đặt ở công suất 25ML Khan, sau đó dùng ethanol khai tan và xác định tiêu chuẩn cho phép, và dự trữ chất lỏng trong ethyl maltol, ethyl lactate, Lan Thủ tập trung cho 10mg/ml, sau khi được xây dựng. Lưu vào tủ lạnh, nhiệt độ tốt nhất cho 4 độ.Trong cấu hình dung và mẫu đầu tiên được gọi là 1g nên lấy mẫu đoạn, công suất khoảng 25ML, rồi sau đó tham gia 15ml ethanol khan, kinh siêu âm rung lắc dao động thực hiện đầy đủ sau khi sử dụng chiết dung ethanol Khan tiến hành xác định, để yên 5 tiếng, sau đó lấy ra its upper dùng 0.45 µ m Organic porosa tiến hành lọc.Ngoài ra, còn phải chú ý: trong điều kiện thử nghiệm để kiểm soát háo sắc phổ.Thông thường, các thử nghiệm của cột sắc ký chọn yếu cực mao mạch cột trụ; nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ ban đầu hộp 50 độ, cứ 5 phút, sau đó mỗi phút với tốc độ tăng của 10 độ nóng lên đến 200 độ và giữ ở 10 phút cuối cùng để mỗi phút của 5 độ nóng lên đến 200 và giữ tốc độ tăng độ 10 phút.Phòng khí hoá nhiệt độ nên đảm bảo khoảng 250 độ.Dò nhiệt độ cũng phải kiểm soát tốt, thường ở 280 độ.Ban đầu lưu thông và cột nên kiểm soát ở mỗi phút 1ml shunt cho 200:1 khoảng hơn.
Kết quả 2.1.2
(1) phát hiện một phương pháp phân tích tuyến tính.Ở đây trong quá trình phản ứng với độ chính xác của các dụng cụ đầu tiên tiến hành phân tích, cụ thể là: ① cách lấy chút ít cho 2 mg/ml nồng độ của dung dịch theo những tiêu chuẩn sắc ký đã chọn điều kiện thực hiện 6 lần lặp lại vào nào, đang được ethyl maltol, ethyl Lactate và ethyl vanillin đỉnh núi với diện tích tương đối của nó sau khi tiến hành tính toán độ lệch chuẩn, nếu kết quả riêng biệt cho 1.0%, 0.8%, 1.1%, vậy cũng sẽ giải thích nghiĐộ chính xác là phù hợp với yêu cầu của bộ.Với độ chính xác của ② cách tiến hành khảo sát, trong đó có một liên kết các thành phần có thể được chọn mẫu mùi hương của dung dịch được xây dựng cách, mẫu cách sử dụng câu trên đã quy định điều kiện khai sắc ký 6 lần đo đối song song, nếu độ lệch chuẩn riêng biệt cho 1.8%, 2.3%, 2.1%, giải thích phương pháp độ chính xác là phù hợp với yêu cầu.
(2) phát hiện một cách ổn định của cuộc thám hiểm.Sự ổn định khảo sát tổng thể hiện ở hai phía, biệt riêng cho giải pháp tiêu chuẩn ổn định và giải pháp ổn định của mẫu.Tiêu chuẩn ổn định ① giải pháp trong cuộc thám hiểm có thể sẽ mg/ml nồng độ của dung dịch giữ 3 tiêu chuẩn trong tủ lạnh nhiệt độ 4 độ 3 tháng.② cùng cấu hình máy ảnh mới tập trung vào thế khó giải pháp thực hiện tiêu chuẩn phân tích xác định giải pháp mới, cấu hình và đặt vào 3 tháng sau khi nồng độ dung dịch chuẩn cũ sau khi xác định giá trị đúng ra là sản phẩm và có nghĩa là