Địa chỉ: số 123, Đoạn 2, đường phía bắc,
KCN công nghệ quốc gia HAIXIA, Ôn giang
, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên
Điện thoại:(028)82633801/ 82633802
Fax:(028)82633079

网监

網站建設:中企動力 成都第二分公司  蜀ICP備05009926號Copyright © 2014 dadicorp.com All rights reserved.

瀏覽量:

  Chengdu Đại đế Hank, công nghệ sinh học Co., Ltd. (DDC) là một ngành chăn nuôi ở nước ta trong nhà ăn chuyên nghiệp tham gia nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh doanh chất gia vị, với công nghệ của doanh nghiệp, trong loại văn hóa doanh nghiệp thương hiệu tạo hình trên, sau 23 năm phát triển với thẩm, bước ra khỏi một doanh nghiệp phát triển sản phẩm văn hóa độc đáo của đường. Văn hóa đã trở thành thương hiệu nhãn hiệu lực quan trọng của Đại đế Hank nương tựa.Tờ báo này được đóng dấu tích của văn hóa Đại đế Hank, điều tra đối với các doanh nghiệp chăn nuôi Trung Quốc lộ 10 giờ.

  Nhãn hiệu văn hóa là ngưng tụ trong thương hiệu doanh nghiệp trên danh sách.Đại đế Hank Enterprises.. Thể hiện ở: 25 năm qua phát triển được chấp nhận và tôn trọng, doanh nghiệp đã có khả năng tạo ra của cải vật chất và tinh thần của người giàu mạnh hơn. Với độ cao.Nó cũng xuất hiện ở: thành công trước khi cầm và không cấp công cận lợi, thành công, sau đó vẫn vậy, và tiếp tục như vậy cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển của; tiếp tục tự đá mài, tự thực hiện, tự! Người cầu tiến, để ngày càng có nhiều người trẻ tuổi xuất sắc, sẵn sàng đưa lý tưởng trong phát triển công nghiệp giao Bobbi Zachs. Bay lên; rèn như đội vàng. Với tinh thần ý chí; đừng "Bầy sói sẽ tính dục.; cho mình và cho người khác hạnh phúc, hạnh phúc.

  Nhãn hiệu văn hóa sẽ tạo ra niềm tin lòng trung thành thương hiệu, hình thành thương hiệu.Một thương hiệu được xây dựng với xây dựng, không rời khỏi đức tin của thương hiệu tạo ra, và tạo ra niềm tin và mục đích của thương hiệu và hình thành thương hiệu ở đoạn trung thành.Văn hóa thông qua giao thương hiệu Brand là sâu sắc và nền văn hóa giàu có vĩ đại, xây dựng thương hiệu xác định vị trí của Stark, và tận dụng hiệu quả những mạnh bên trong và bên ngoài bộ truyền hình và ngành công nghiệp khách hàng cách chi với tinh thần cao nhất trí thương hiệu Brand, tạo ra niềm tin lòng trung thành, cuối cùng thành lập thương hiệu mạnh.Với nền văn hóa khác nhau trong nội bộ doanh nghiệp ngưng tụ thành thương hiệu của doanh nghiệp bên ngoài quảng bá văn hóa nổi bật. Lợi thế thương hiệu, tích hợp ý tưởng kinh doanh hiệu quả đất, sẽ chuyển cho khách hàng và đã thuộc về ngành công nghiệp, và sau đó... Chiếm nên nhóm trí tuệ.Thương hiệu cốt lõi của văn hóa là nền văn hóa nội hàm, đặc biệt là nó có giá trị sâu sắc. Và cảm xúc của ngụ ý, cũng là những giá trị của thương hiệu, thái độ, quan niệm sống, cá tính thời trang giàu tính thẩm mỹ tính tình, chọn người, cảm xúc Khi tinh thần thực hiện như trưng.Một doanh nghiệp liên tục phát triển sức khỏe ổn định, là không thể rời bỏ trung thành của thương hiệu.

  Thương hiệu của doanh nghiệp sẽ tỏ cho văn hóa văn hóa nội hàm.Văn hóa doanh nghiệp được vai trò chính trong nội bộ ngưng tụ, và thương hiệu của doanh nghiệp bên ngoài quảng bá văn hóa là lợi thế, tích hợp, và ý tưởng kinh doanh hiệu quả đất sẽ chuyển cho người tiêu dùng.Năm 2012, Hank. 20 năm là Đại đế thành lập, đây là một trong năm công ty ở Thẩm Dương,, Zhengzhou, Phật Sơn, Duy Phường, thành đô, Tứ Xuyên, Cửu Trại Câu Mi Sơn, Bắc Kinh, Trường Sa, Phúc Châu, nanningensis - Việt Nam chờ đất, côn Minh, tổ chức 12 trận "dinh dưỡng và ngon miệng" và "công nghệ tuần nói ngọt và 20 để cảm ơn bạn" tour diễn có chủ đề văn nghệ. người đại diện khách hàng trên khắp đất nước, tham gia hoạt động trong ngành công nghiệp tại Ngoại hạng, 12 trận, văn nghệ kỹ thuật diễn tour, với đất Đại đế của nền văn hóa doanh nghiệp đã tỏ cho Hank.Năm 2012, 103 người kinh doanh, trong đó có 30 trận đấu trong sản xuất hàng sản xuất, công nhân, có 26 người quanh năm ở chợ hàng "" nhân viên marketing, mỗi lần đi ra ngoài khoảng 20 người, trong đó có 11 "đài trụ" cứu đến, đó là một đội, một trong năm, họ còn tạo ra 1.7 một tỷ, đi khắp như xa, họ làm cho mình thật sự.Từ "rễ" trở thành "ngôi sao".

  Văn hóa doanh nghiệp thương hiệu với chiến lược kết hợp chặt chẽ.Năm 2005, lần đầu tiên công ty thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp lên kế hoạch lập ra, chắc 2006-2010 năm mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty.Mục tiêu chiến lược phát triển nền là Trung Quốc vào đời sau, thành lập công ty kinh doanh cho một cổ phiếu của Tập đoàn phong trào.Thức ăn công nghiệp cũng được theo sau bởi các Tập đoàn, công ty đã thành lập công ty, cho cảm giác trực quan nhất là phục vụ cho dữ liệu hình ảnh Công ty kinh doanh với doanh nghiệp sẽ phục vụ đoàn của Ngài, không phù hợp.Trong khi đó, ngành công nghiệp thế mạnh phát triển nguồn dữ liệu, dữ liệu toàn quốc năm 2005 tổng sản lượng vượt 1 tỉ tỉ tấn, dữ liệu giữa các doanh nghiệp cạnh tranh cũng thêm trầm trọng hơn, tập farming trở thành xu hướng.Sau đó, công ty đã nhận ra rằng, phải xây dựng văn hóa với nhãn hiệu của Cosmopolitan, để phục vụ kinh doanh bằng sức mạnh.Năm 2008, theo như trường hợp của chính doanh nghiệp, công ty thực hiện mục tiêu chiến lược revised, từ tháng 12 năm 2008 7-8 ngày tổ chức hội thảo chiến lược, chắc Đại đế 2009-2013 năm mới 5 năm mục tiêu của chiến lược.Hội nghị tập trung thảo luận về chiến lược nghiên cứu và thảo luận. Sự phát triển của công ty hướng thị trường cạnh tranh vị trí, văn hóa, công ty, sản phẩm và dịch vụ, quản lý và tổ chức xây dựng thương hiệu cho vấn đề.Cuộc họp nhân viên với công ty và hợp tác hạ nguồn (khách hàng quảng cáo của công ty. Mục tiêu chiến lược), tăng cường công ty "dùng làm thuốc chuyên gia" niềm tin.Các cơ quan chức năng công ty cần lập kế hoạch chiến lược của bộ phận này (năm thực hiện kế hoạch), đã làm việc như người.Tháng 1 năm 2014, theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty form, chắc chắn rồi. Công ty 2014-2016 năm công ty mục tiêu của chiến lược phát triển công nghệ sinh học: một là dựa vào, tạo ra DDC hái ăn điều khiển chuyên gia.Nhìn tổng quát Đại đế của Hank. Mục tiêu chiến lược quá trình tạo ra khỏi nền văn hóa, vẫn chưa có thương hiệu.

  Văn hóa sẽ là "thương hiệu" khải "dưới", tất cả có liên quan.Tiến sĩ với Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty là nên hai người sáng lập thương hiệu xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ở trên, họ đã trút xuống khá nhiều tâm huyết.Không thường xuyên tham gia xây dựng thương hiệu của Công ty văn hóa hội họp, nhắm đã đưa ra ý kiến và đề nghị xây dựng tình dục.Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm trợ lý sản phẩm